Planai

EVAKUACINIŲ PLANŲ, EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMAS

evakuaciniai, ekstremalių situacijų valdymo planai

Evakuaciniai planai – rengia įvairaus dydžio, sudėtingumo evakuacinius planus, tame tarpe ir 3 D formate.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai – Pagal ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360 reikalavimus atliekama ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė objekte ir vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 24-1200) rengiami Ūkio subjektų, kitų įstaigų Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai. Jie suderinami su derinančiomis valstybės institucijomis.