Skaičiavimai

GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI

gaisrinės saugos inžineriniai skaičiavimai

Atliekame šiuos priešgaisrinių parametrų skaičiavimus:

  gaisro scenarijų modeliavimo skaičiavimai;
  plieninių konstrukcijų kritinių temperatūrų nustatymas;
  konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai;
  metalo konstrukcijų priešgaisrinių dažų sluoksnio storio skaičiavimai;
  gaisrinio skyriaus parametrų nustatymas;
  gaisro apkrovos kategorijos nustatymo skaičiavimai;
  dūmų šalinimo iš pastatų sistemų parametrų skaičiavimai;
  šilumos spinduliavimo intensyvumo skaičiavimai;
  evakuacijos parametrų skaičiavimai;
  sprogių zonų klasifikavimo į pavojingas zonas skaičiavimai;
  galimo sprogimo viršslėgio nuo susidariusių sprogių medžiagų
     pavojingų koncentracinių ribų skaičiavimai;
  kitus priešgaisrinių parametrų skaičiavimai.