Gaisrinės saugos koncepcija

GAISRINĖS SAUGOS PROJEKTAVIMAS

gaisrinės saugos koncepcija

Projektavimas – viena svarbiausių mūsų veiklos sričių. Įmonėje dirbantys specialistai atlieka Techninio projekto gaisrinės saugos dalies projektavimą, tiek atliekant sudėtingus inžinerinius skaičiavimus, tiek kitus projekto dalies apimtyje teisės aktų reikalavimuose numatytus būtinus darbus. Projektavimas atliekamas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas“ 8 priedas.

  GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA.
Kai neprivaloma rengti Techninio projekto gaisrinės saugos dalies, atliekama gaisrinės saugos koncepcija. Rašomas Gaisrinės saugos dalies aiškinamasis raštas, kurio koncepcijoje pateikiami visi būtini gaisrinės saugos reikalavimai, skaičiavimai ir sprendiniai.

  GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS.

  STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS PROJEKTAS.

  PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS – GAISRINĖ AUTOMATIKA.