Mokymai

GAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI

gaisrinės saugos mokymai

UAB „Koncepcija“ vykdo mokymus:

pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programą (Žin. 2003, Nr. 68-3114).

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų (toliau – objektų vadovai) priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.
Išklausius priešgaisrinės saugos mokymo programą, išduodami nustatyto pavyzdžio pažymėjimai, galiojantys 5 metus.

įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360).

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su priešgaisrinės saugos mokymo programoje išdėstytomis ir įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo patvirtintomis temomis, reglamentuojančiomis gaisrinę saugą bei atliekamas žinių patikrinimas. Mokymo metu klausytojai išmoksta praktinių įgūdžių gesinti gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

rengia mokymo programas įmonių darbuotojams, atsižvelgiant į įmonės specifiką;

Pagal poreikį ir įmonės specifiką parengiama mokymo programa ir pagal ją apmokomi darbuotojai.

rengia seminarus gaisrinės saugos klausimais projektuotojams, įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

Rengiami seminarai aktualiais gaisrinės saugos klausimais.

evakuacijos pratybas.

Pagal parengtą scenarijų organizuojamos evakuacijos pratybos.

pratybas pagal veiksmų, kilus gaisrui, planą.

Organizuojamos praktinės pratybos pagal įmonės, įstaigos, organizacijos veiksmų, kilus gaisrui planą.

Rengia:
   objekto gaisrinės saugos instrukcijas;
   veiksmų kilus gaisrui planus;
   evakuacijos planus;
   incidentų likvidavimo planus bei vykdo jų derinimą;
   ekstremalių situacijų valdymo planus;
   avarijų likvidavimo planus.