Projektavimas

GAISRINĖS SAUGOS PROJEKTAVIMAS

gaisrinės saugos projektavimas

Projektavimas – viena svarbiausių mūsų veiklos sričių. Įmonėje dirbantys specialistai atlieka Techninio projekto gaisrinės saugos dalies projektavimą, tiek atliekant sudėtingus inžinerinius skaičiavimus, tiek kitus projekto dalies apimtyje teisės aktų reikalavimuose numatytus būtinus darbus. Projektavimas atliekamas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas“ 8 priedas.

  GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA.

  GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS.

  STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS PROJEKTAS.

  PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS – GAISRINĖ AUTOMATIKA.