Vertinimas

VERTINIMAS

gaisrinės saugos vertinimas

Atliekame projektinių sprendinių atitikimo LR priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimą ar nepriklausomą auditą įvairiose stadijose: priešprojektinių sprendinių, techninių projektų, darbo projektų. Taip pat statybos metu atliekame statinio ir statybos produktų techninės dokumentacijos priešgaisrinės dalies atitiktį ir pateikiame pasiūlymus, kaip pašalinti nustatytus dokumentacijos trūkumus.