Patikra

OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS PATIKRA

objektų priešgaisrinės būklės patikra

Atlieka objektų priešgaisrinės būklės patikrą, vertinimą, teikia pasiūlymus gaisrinės saugos priemonėms įdiegti, optimizuoti gaisrinės saugos sprendinius, konsultuoja gaisrinės saugos klausimais, esant poreikiui atstovauja užsakovą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atliekant objekto priešgaisrinės būklės patikrinimą, teikia konsultacijas deklaruojant objektų atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams.