Procesų valdymo ir automatizacijos dalis – gaisrinė automatika

GAISRINĖS SAUGOS PROJEKTAVIMAS

gaisrinė automatika

Projektavimas – viena svarbiausių mūsų veiklos sričių. Įmonėje dirbantys specialistai atlieka Techninio projekto gaisrinės saugos dalies projektavimą, tiek atliekant sudėtingus inžinerinius skaičiavimus, tiek kitus projekto dalies apimtyje teisės aktų reikalavimuose numatytus būtinus darbus. Projektavimas atliekamas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas“ 8 priedas.

  GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA.

  GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS.

  STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS PROJEKTAS.

  PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS – GAISRINĖ AUTOMATIKA.
Rengiama procesų valdymo ir automatizacijos dalies viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių – gaisrinė automatika.